Wednesday, March 26, 2008

BINA SALAM LIYE

Chhod parchhaiyan gaye,
azib sham hai ye.
sath wale nikal liye
bina salam liye.
00000
kise bulaun, koi aspas bhi to nahin.
yad aaya to fir laga
azib nam hai ye.
sath wale nikal liye
bina salam liye.
00000
isi khayal se milana kisi zaief se tum.
tumhein bhi aana yahin
akhiri maqam hai ye.
sath wale nikal liye
bina salam liye.
00000